RSS

Obavijesti koje dolaze u elektronsku poštu samo onim korisnicima koji se pretplate na njih.


Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...19   (Next)
DiscussionStarted byRepliesLast post
NATJEČAJ SINDIKATA ZA STIPENDIJE I POMOĆI ZA 2015/2016 Mladen Zrinjski Zrinjski Mladen 0 Zrinjski Mladen
Fri, 25 Sep 2015, 06:06 PM
Aktivnosti Orijentacijskog tjedna u ak.god. 2015./2016. Picture of Grubišić Franka Grubišić Franka 0 Grubišić Franka
Fri, 25 Sep 2015, 01:12 PM
Podaci za uplatu novčanog iznosa za Nagradu Fakulteta i Nagradu dekana 2012 Ivančić Ksenija 0 Ivančić Ksenija
Thu, 24 Sep 2015, 12:59 PM
Orijentacijski klub Vihor poziva na besplatni mali tečaj precizne orijentacije Dražen Tutić Tutić Dražen 0 Tutić Dražen
Wed, 23 Sep 2015, 07:52 PM
Sumarni rezultati ankete za procjenu nastavnika provedene putem ISVU-a, ljetni semestar, ak. god. 2014/15. Dražen Tutić Tutić Dražen 0 Tutić Dražen
Wed, 23 Sep 2015, 07:31 PM
Diplomski studij - upis izbornih predmeta Dražen Tutić Tutić Dražen 0 Tutić Dražen
Wed, 23 Sep 2015, 12:50 PM
Diplomski ispit za studente Diplomskog studija geodezije i geoinformatike 2012 Ivančić Ksenija 0 Ivančić Ksenija
Wed, 23 Sep 2015, 10:48 AM
Preddiplomski studij - upis izbornih predmeta Dražen Tutić Tutić Dražen 0 Tutić Dražen
Tue, 22 Sep 2015, 08:10 AM
Obavijest o početku nastave studentima I. godine preddiplomskog i diplomskog studija geodezije i geoinformatike - uvodno predavanje Picture of e-učenja administrator e-učenja administrator 0 e-učenja administrator
Mon, 21 Sep 2015, 12:42 PM
CEO konferencija Zagreb 2012 Ivančić Ksenija 0 Ivančić Ksenija
Mon, 21 Sep 2015, 12:39 PM
Orijentacijski tjedan za brucoše Picture of e-učenja administrator e-učenja administrator 0 e-učenja administrator
Mon, 21 Sep 2015, 12:34 PM
Poziv na svečanu sjednicu Fakultetskog vijeća 2012 Ivančić Ksenija 0 Ivančić Ksenija
Mon, 21 Sep 2015, 10:14 AM
Fotografje 2012 Ivančić Ksenija 0 Ivančić Ksenija
Mon, 21 Sep 2015, 10:06 AM
Potvrde o završenom Diplomskom studiju geodezije i geoinforamtike 2012 Ivančić Ksenija 0 Ivančić Ksenija
Mon, 21 Sep 2015, 09:31 AM
Potvrde o završenom Preddiplomskom studiju geodezije i geoinformatike 2012 Ivančić Ksenija 0 Ivančić Ksenija
Mon, 21 Sep 2015, 09:31 AM
IGSM 2017 Croatia - Prijava za Organizacijski i Volonterski tim! Picture of Grubišić Franka Grubišić Franka 0 Grubišić Franka
Sun, 20 Sep 2015, 04:18 PM
Najuspješnijih 10% studenata - nova generacija Dražen Tutić Tutić Dražen 0 Tutić Dražen
Fri, 18 Sep 2015, 12:05 PM
Prelazak predmeta preddiplomskog studija Geodezija i geoinformatike sa E-učenja na web stranicu Geodetskog fakulteta Picture of e-učenja administrator e-učenja administrator 0 e-učenja administrator
Thu, 17 Sep 2015, 06:42 PM
Konačna rang lista za upis na sveučilišni diplomski studij Geodezija i geoinformatika u ak. god. 2015/16. Dražen Tutić Tutić Dražen 0 Tutić Dražen
Thu, 17 Sep 2015, 05:32 PM
Provedba upisa u I. godinu Diplomskog studija geodezije i geoinformatike 2012 Ivančić Ksenija 0 Ivančić Ksenija
Thu, 17 Sep 2015, 08:31 AM
Konačna rang lista prijelaznika za upis na preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika u ak. god. 2015/16. Dražen Tutić Tutić Dražen 0 Tutić Dražen
Wed, 16 Sep 2015, 03:31 PM
Diplomski ispit za studente Diplomskog studija geodezije i geoinformatike 2012 Ivančić Ksenija 0 Ivančić Ksenija
Tue, 15 Sep 2015, 01:33 PM
Raspored za pristupanje kvalifikacijskom ispitu za upis na diplomski studij u ak. god. 2015/16. Dražen Tutić Tutić Dražen 0 Tutić Dražen
Mon, 14 Sep 2015, 07:05 PM
Prijave na razredbeni postupak za upis na diplomski studij u ak. god. 2015/16. Dražen Tutić Tutić Dražen 0 Tutić Dražen
Mon, 14 Sep 2015, 07:02 PM
STRUČNI PROJEKT Mladen Zrinjski Zrinjski Mladen 0 Zrinjski Mladen
Fri, 11 Sep 2015, 06:40 PM
Završni ispit za studente Preddiplomskog studija geodezije i geoinformatike 2012 Ivančić Ksenija 0 Ivančić Ksenija
Thu, 10 Sep 2015, 12:56 PM
TJEDAN CEU u RUJNU - Usavršavanje nastavnika Sveučilišta u Zagrebu u području e-učenja Dražen Tutić Tutić Dražen 0 Tutić Dražen
Wed, 9 Sep 2015, 11:28 AM
Natječaj za demonstratore u zimskom semestru ak. god. 2015/16. Dražen Tutić Tutić Dražen 0 Tutić Dražen
Tue, 8 Sep 2015, 02:55 PM
Diplomski ispit za studente Diplomskog studija geodezije i geoinformatike 2012 Ivančić Ksenija 0 Ivančić Ksenija
Mon, 7 Sep 2015, 08:30 AM
Trideseta UDMS konferencija na FGAG-u Picture of e-učenja administrator e-učenja administrator 0 e-učenja administrator
Sun, 6 Sep 2015, 09:54 AM
Natječaj za dodjelu Nagrade za najbolji e-kolegij na Sveučilištu u Zagrebu za akademsku godinu 2014./2015. Dražen Tutić Tutić Dražen 0 Tutić Dražen
Fri, 4 Sep 2015, 01:03 PM
Raspored nastave_preddiplomski studij_28.09.- 02.10.2015. Picture of Radović Nikol Radović Nikol 0 Radović Nikol
Tue, 1 Sep 2015, 05:48 PM
Raspored nastave_preddiplomski studij_28.09.- 02.10.2015. Picture of Radović Nikol Radović Nikol 0 Radović Nikol
Tue, 1 Sep 2015, 05:47 PM
Upis predmeta iz višeg semestra/godine Dražen Tutić Tutić Dražen 0 Tutić Dražen
Tue, 1 Sep 2015, 03:16 PM
Natječaj za dodjelu Nagrade Geodetskog fakulteta i Nagrade dekana Geodetskog fakulteta Picture of e-učenja administrator e-učenja administrator 0 e-učenja administrator
Fri, 24 Jul 2015, 10:46 PM
STRUČNI PROJEKT Mladen Zrinjski Zrinjski Mladen 0 Zrinjski Mladen
Fri, 24 Jul 2015, 04:35 PM
Potvrde o završenom Preddiplomskom studiju Picture of Kruhak Mirjana Kruhak Mirjana 0 Kruhak Mirjana
Tue, 21 Jul 2015, 12:43 PM
Potvrde o završenom Diplomskom studiju geodezije i geoinforamtike 2012 Ivančić Ksenija 0 Ivančić Ksenija
Thu, 16 Jul 2015, 02:15 PM
Upis u I. godinu Preddiplomskog studija geodezije i geoinformatike 2012 Ivančić Ksenija 0 Ivančić Ksenija
Wed, 15 Jul 2015, 08:28 AM
Završni ispit za studente Preddiplomskog studija geodezije i geoinformatike 2012 Ivančić Ksenija 0 Ivančić Ksenija
Tue, 14 Jul 2015, 12:47 PM
Godišnji odmor 2012 Ivančić Ksenija 0 Ivančić Ksenija
Tue, 14 Jul 2015, 09:36 AM
Potvrde o završenom Preddiplomskom studiju geodezije i geoinformatike 2012 Ivančić Ksenija 0 Ivančić Ksenija
Mon, 13 Jul 2015, 08:59 AM
Javni razgovor o temi doktorskog rada Slavena Marasovića, dipl. ing. geod. 2012 Ivančić Ksenija 0 Ivančić Ksenija
Wed, 8 Jul 2015, 01:20 PM
Potvrde o završenom Diplomskom studiju geodezije i geoinforamtike 2012 Ivančić Ksenija 0 Ivančić Ksenija
Tue, 7 Jul 2015, 11:51 AM
Potvrde o završenom Preddiplomskom studiju geodezije i geoinformatike 2012 Ivančić Ksenija 0 Ivančić Ksenija
Mon, 6 Jul 2015, 02:36 PM
Poziv studentima Sveučilišta u Zagrebu na sudjelovanje u osmišljavanju vizualnog identiteta Smotre Sveučilišta u Zagrebu 2015. Picture of e-učenja administrator e-učenja administrator 0 e-učenja administrator
Mon, 6 Jul 2015, 10:49 AM
Diplomski ispit za studente Diplomskog studija geodezije i geoinformatike 2012 Ivančić Ksenija 0 Ivančić Ksenija
Mon, 6 Jul 2015, 09:37 AM
Završni ispit za studente Preddiplomskog studija geodezije i geoinformatike 2012 Ivančić Ksenija 0 Ivančić Ksenija
Mon, 6 Jul 2015, 09:33 AM
Javni razgovor o temi doktorskog rada Mr. sc. Blaženke Mičević 2012 Ivančić Ksenija 0 Ivančić Ksenija
Fri, 3 Jul 2015, 11:50 AM
Javni razgovor o temi doktorskog rada Marijana Grgića, mag. ing. geod. et geoinf. 2012 Ivančić Ksenija 0 Ivančić Ksenija
Fri, 3 Jul 2015, 09:50 AM
Odluka o prijelazu i uvjetima prijelaza studenata s drugih fakulteta na sveučilišni preddiplomski i diplomski studij geodezije i geoinformatike u ak. god. 2015./2016. Picture of e-učenja administrator e-učenja administrator 0 e-učenja administrator
Fri, 3 Jul 2015, 09:50 AM
Odluka o visini naknade obrazovanja i ostalih naknada u ak. god. 2015./2016. Picture of e-učenja administrator e-učenja administrator 0 e-učenja administrator
Fri, 3 Jul 2015, 09:49 AM
Diplomski ispit za studente Diplomskog studija geodezije i geoinformatike 2012 Ivančić Ksenija 0 Ivančić Ksenija
Thu, 2 Jul 2015, 10:36 AM
Javni razgovor o temi doktorskog rada Mateja Varge, mag. ing. geod. et geoinf. 2012 Ivančić Ksenija 0 Ivančić Ksenija
Wed, 1 Jul 2015, 12:44 PM
13. Europsko sveučilišno prvenstvo u košarci Picture of Sertić Hrvoje Sertić Hrvoje 0 Sertić Hrvoje
Tue, 30 Jun 2015, 06:25 PM
Završni ispit za studente Preddiplomskog studija geodezije i geoinformatike 2012 Ivančić Ksenija 0 Ivančić Ksenija
Tue, 30 Jun 2015, 02:21 PM
PROGRAM POSTAKADEMSKOG ZAPOŠLJAVANJA I STJECANJA UPRAVLJAČKIH SPOSOBNOSTI STUDENATA Picture of Sertić Hrvoje Sertić Hrvoje 0 Sertić Hrvoje
Wed, 24 Jun 2015, 01:31 PM
GPS kampanja Grada Zagreba Picture of Babić Luka Babić Luka 0 Babić Luka
Tue, 23 Jun 2015, 09:11 AM
GPS kampanja Grada Zagreba Picture of Babić Luka Babić Luka 0 Babić Luka
Fri, 19 Jun 2015, 12:27 PM
Sedmi HR-OSGeo Meetup Picture of Odobašić Dražen Odobašić Dražen 0 Odobašić Dražen
Wed, 17 Jun 2015, 12:01 PM
Ispit iz predmeta Osnove engleskog jezika struke Picture of Fučkan Držić Biserka Fučkan Držić Biserka 0 Fučkan Držić Biserka
Wed, 10 Jun 2015, 05:59 PM
Dobitnici Rektorove nagrade 2012 Ivančić Ksenija 0 Ivančić Ksenija
Wed, 10 Jun 2015, 02:10 PM
Svečana misa zahvalnica TE DEUM Picture of e-učenja administrator e-učenja administrator 0 e-učenja administrator
Tue, 9 Jun 2015, 02:27 PM
Diplomski ispit za studente Diplomskog studija geodezije i geoinformatike 2012 Ivančić Ksenija 0 Ivančić Ksenija
Tue, 9 Jun 2015, 10:45 AM
Anketa za procjenu rada nastavnika u ljetnom semestru 2014./2015. putem ISVU-a Dražen Tutić Tutić Dražen 0 Tutić Dražen
Mon, 8 Jun 2015, 08:12 AM
Obavijest o koncertu u povodu Dana grada Zagreba Picture of e-učenja administrator e-učenja administrator 0 e-učenja administrator
Fri, 29 May 2015, 10:34 AM
Poziv na razgovor s dionicima sustava za osiguravanje kvalitete Picture of Sertić Hrvoje Sertić Hrvoje 0 Sertić Hrvoje
Tue, 26 May 2015, 12:26 PM
Traže se volonteri za Svjetsko prvenstvo u preciznoj orijentaciji Dražen Tutić Tutić Dražen 0 Tutić Dražen
Mon, 25 May 2015, 08:08 AM
Eurographics UDMV 2015 in Delft Picture of e-učenja administrator e-učenja administrator 0 e-učenja administrator
Fri, 22 May 2015, 08:53 AM
NEPAL - fotografije Picture of Beban-Brkić Jelka Beban-Brkić Jelka 0 Beban-Brkić Jelka
Thu, 21 May 2015, 11:11 AM
Erasmus+ natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja ak. god. 2015./2016. - programske zemlje Picture of e-učenja administrator e-učenja administrator 0 e-učenja administrator
Tue, 19 May 2015, 04:39 PM
Terenska mjerenja - Hvar 2015 Mario Mađer, dipl.ing.geod. Mađer Mario 0 Mađer Mario
Tue, 19 May 2015, 03:51 PM
GeoMedia Essentials i IMAGINE Essentials Picture of Jakubec Bernard Jakubec Bernard 0 Jakubec Bernard
Mon, 18 May 2015, 02:21 PM
Informativni dan projekta MARATON Picture of e-učenja administrator e-učenja administrator 0 e-učenja administrator
Fri, 15 May 2015, 09:31 AM
PROMYS - grant shema SNSF-a Picture of e-učenja administrator e-učenja administrator 0 e-učenja administrator
Thu, 14 May 2015, 10:28 AM
11. savjetovanje o kartografiji i geoinformacijama, Buzet, 8-10. 5. 2015. Dražen Tutić Tutić Dražen 0 Tutić Dražen
Thu, 14 May 2015, 10:16 AM
Radionica u Javi Picture of Grubišić Franka Grubišić Franka 0 Grubišić Franka
Thu, 14 May 2015, 10:15 AM
Stipendije Vlade Japana za istraživački studij u Japanu (MEXT stipendije) Picture of e-učenja administrator e-učenja administrator 0 e-učenja administrator
Tue, 12 May 2015, 10:39 AM
Natječaj za akademsku mobilnost u 2015. godini (drugi krug) Picture of e-učenja administrator e-učenja administrator 0 e-učenja administrator
Mon, 11 May 2015, 08:35 AM
Humanitarna akcija+radionica: Fast forward OpenStreetMap - Helping to map Nepal! Picture of Grubišić Franka Grubišić Franka 0 Grubišić Franka
Fri, 8 May 2015, 11:00 AM
AMCA Toronto dodjeljuje dvije studentske stipendije Picture of e-učenja administrator e-učenja administrator 0 e-učenja administrator
Wed, 6 May 2015, 11:31 AM
3rd Joint Int. Symposium on Deformation Measurement 2016 Picture of e-učenja administrator e-učenja administrator 0 e-učenja administrator
Mon, 4 May 2015, 05:11 PM
Radionica u Arduinu Picture of Grubišić Franka Grubišić Franka 0 Grubišić Franka
Thu, 30 Apr 2015, 01:22 PM
CLGE natječaj Picture of e-učenja administrator e-učenja administrator 0 e-učenja administrator
Thu, 30 Apr 2015, 12:54 PM
Mapping response for the Nepal earthquake needed Dražen Tutić Tutić Dražen 0 Tutić Dražen
Wed, 29 Apr 2015, 07:08 PM
HEP - odgođeni radovi Picture of e-učenja administrator e-učenja administrator 0 e-učenja administrator
Wed, 29 Apr 2015, 01:45 PM
Erasmus+ Natječaj za Studente - studijski boravak 2015./16. Picture of Beban-Brkić Jelka Beban-Brkić Jelka 0 Beban-Brkić Jelka
Wed, 29 Apr 2015, 11:51 AM
Europska inicijativa za obilježavanje tragedije na sveučilišnom kampusu u Keniji Picture of e-učenja administrator e-učenja administrator 0 e-učenja administrator
Sat, 25 Apr 2015, 09:18 PM
Znanstveni centri izvrsnosti 2015 Picture of e-učenja administrator e-učenja administrator 0 e-učenja administrator
Sat, 25 Apr 2015, 09:08 PM
Stručno putovanje Picture of Grubišić Franka Grubišić Franka 0 Grubišić Franka
Thu, 23 Apr 2015, 04:45 PM
Obavijest o održavanju studentskih izbora ak. god. 2014./2015. Picture of Starinec Ivana Starinec Ivana 0 Starinec Ivana
Thu, 23 Apr 2015, 03:30 PM
Rezultati vrednovanja studija od strane studenata koji su studij završili u ak. god. 2013/14. Dražen Tutić Tutić Dražen 0 Tutić Dražen
Wed, 22 Apr 2015, 10:25 AM
KUKULJANOVO2015 - konačni program i upute Picture of e-učenja administrator e-učenja administrator 0 e-učenja administrator
Mon, 20 Apr 2015, 01:19 PM
Obavijest o prekidu opskrbe električnom energijom Picture of e-učenja administrator e-učenja administrator 0 e-učenja administrator
Mon, 20 Apr 2015, 12:58 PM
Naši studenti na The International Space Apps Challenge natječaju Picture of Miler Mario Miler Mario 0 Miler Mario
Fri, 17 Apr 2015, 11:10 AM
Europski dan geodezije i geoinformacija Picture of e-učenja administrator e-učenja administrator 0 e-učenja administrator
Fri, 17 Apr 2015, 09:51 AM
Obavijest o otvaranju natječaja za potpore doktorandima i asistentima u umjetničkom području Picture of e-učenja administrator e-učenja administrator 0 e-učenja administrator
Fri, 17 Apr 2015, 08:46 AM
Orijentacijska sprint utrka u Buzetu, 9. svibnja 2015. Dražen Tutić Tutić Dražen 0 Tutić Dražen
Thu, 16 Apr 2015, 09:24 AM
Stipendije Sveučilišta u Zagebu za ak. god. 2014./2015. Picture of e-učenja administrator e-učenja administrator 0 e-učenja administrator
Wed, 15 Apr 2015, 03:35 PM
Festival znanosti 2015 Picture of Varga Matej Varga Matej 0 Varga Matej
Tue, 14 Apr 2015, 11:22 AM
Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...19   (Next)You are not logged in. (Login)