2012
Upis u zimski semestar Doktorskog studija geodezije i geoinformatike ak. god. 2018./2019.
by Ivančić Ksenija - Tuesday, 6 November 2018, 10:09 AM
  Upis u I. i više godine Doktorskog studija geodezije i geoinformatike provodit će se u studentkoj referadi u vremenu od 5. do 9. studenoga 2018. godine.

Studenti koji upisuju više godine studija kod upisa trebaju predati obrazac Dr. sc. 4. za ak. god. 2017./2018.You are not logged in. (Login)