2012
Pokrivanje putnih troškova - Ljetna škola za doktorande i postdoktorande - 2018 Danube: Future Interdisciplinary School (DIS)
by Ivančić Ksenija - Wednesday, 4 July 2018, 11:49 AM
  Pokrivanje troškova puta za 2 sudionika Danube Future Interdisciplinary School (DIS 2018.) - doktoranda ili postdoktoranda Sveučilišta u Zagrebu
S obzirom da je na ovogodišnji program primljeno šestero kandidata sa Sveučilišta u Zagrebu, Povjerenstvo za odabir studenata i zaposlenika u programima mobilnosti izvršit će rangiranje kandidata i odrediti dvoje kojima će biti financirani putni troškovi.
Mole se zainteresirani kandidati da do 11. srpnja pošalju:
1. CV (ne duži od 4 stranice)
2. Popis objavljenih radova (ukoliko ih imaju)
3. Motivacijsko pismo (ne duže od 2 stranice)
4. Potvrdu o statusu doktoranda ili postdoktoranda na Sveučilištu u Zagrebu
Navedenu dokumentaciju (na hrvatskom jeziku) kandidati trebaju poslati na e-mail: doktorski.studiji@unizg.hrYou are not logged in. (Login)