Picture of Babić Luka
GPS kampanja Grada Zagreba
by Babić Luka - Thursday, 14 June 2018, 01:57 PM
 

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane za rad na GPS kampanji Grada Zagreba da se prijave na e-mail adresu mivancic@geof.hr. Prilikom prijave potrebno je napisati imena i prezimena osoba koje se prijavljuju, brojeve telefona i e-mail adrese. Nadalje, prednost pri odabiru će imati oni koji će za vrijeme trajanja kampanje imati na raspolaganju automobil pa je i to potrebno navesti u prijavi.

Ukratko o kampanji:

Kampanja će se odrađivati u periodu 28.06.2018. sa početkom u 9.00 h te predviđenim završetkom u nedjelju 01.07.2018. u 11.00 sati, ukoliko ne bude nepredviđenih situacija zbog kojih će biti potrebno produžiti trajanje kampanje. Ekipe za kampanju se sastoje od minimalno dva člana, te će svaka ekipa dobiti tri točke na kojima će opažati. Na svakoj točci se opaža u periodu od 24 h. Dakle, prva od 28.06. u 9.00 do 29.06. u 9.00., druga od 29.06. u 10.00 do 30.06. u 10.00 te zadnja od 30.06. u 11.00 do 1.07. u 11.00. Između svaka dva perioda opažanja predviđeno je sat vremena za premještanje na drugu točku.

Kako se točke nalaze raspoređene po cijelom području grada Zagreba, ponekad i na teže dostupnim lokacijama, od svih sudionika kampanje se očekuje da dobro prouče gdje im se nalaze zadužene točke (sudionicima će ranije biti poslan popis dodijeljenih točaka i .kmz datoteka sa položajem svih točaka) te da ih po potrebi i obiđu dan ranije kako ne bi bilo zastoja uzrokovanih traženjem točki.

Naknada za sudjelovanje je predviđena u iznosu 25 kn/h te 2 kn/km za vozila. Ukoliko se ekipa sastavlja od četvero ljudi koji će raditi u smjenama (npr. jedni po danu, drugi po noći ili jedan dan jedni, drugi dan drugi...) u ekipi moraju biti dostupna dva vozila.
You are not logged in. (Login)