2012
Veni Sancte Spiritus
by Ivančić Ksenija - Monday, 9 October 2017, 02:45 PM
  Obavijest iz dekanata Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta te Ureda rektora Sveučilišta u Zagrebu o održavanju euharistijskoga slavlja - Veni Sancte Spiritus.
Svečana misa održat će se u četvrtak 19. listopada 2017. u 18 sati u zagrebačkoj katedrali, a njome se već tradicionalno obilježava početak nove akademske godine.You are not logged in. (Login)