Picture of Babić Luka
GPS kampanja Grada Zagreba
by Babić Luka - Monday, 21 August 2017, 01:52 PM
  Mole se studenti zainteresirani za sudjelovanje u GPS kampanji za potrebe projekta "Geodinamička mreža Grada Zagreba" da se jave prof. Alminu Đapi na e-mail adapo@geof.hr.

Kampanja je planirana za period 07. - 10. 09. 2017. Ukoliko na raspolaganju imate i vlastiti prijevoz automobilom, obavezno to navedite prilikom javljana, ali vlastiti prijevoz nije preduvjet za javljanje.You are not logged in. (Login)