Picture of Poslončec Petrić Vesna
Pravilnik o međunarodnoj suradnji
by Poslončec Petrić Vesna - Friday, 5 May 2017, 09:03 AM
 

Poštovane/i,
Dana 20.travnja 2017. stupio je na snagu novi Pravilnik o međunarodnoj suradnji.

Pravilnik je dostupan na: http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/O_Sveucilistu/Dokumenti_javnost/Propisi/Pravilnici/Pravilnik_o_medunarodnoj_mobilnosti_2017.pdf, a primjenjuje se na sve natječaje za mobilnost koji su u nadležnosti Ureda za međunarodnu suradnju, koji su objavljeni nakon 20. travnja 2017.
You are not logged in. (Login)