Picture of Kruhak Mirjana
Istraživanje - Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO)
by Kruhak Mirjana - Thursday, 27 October 2016, 10:51 AM
 
Istraživanje nekih aspekata studentskoga iskustva u generaciji studenata upisanih ak. god. 2012./2013. na preddiplomske i integrirane studijske programe:

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) provodi istraživanje određenih aspekata studentskoga iskustva u generaciji studenata upisanih ak. god. 2012./2013. na preddiplomske i integrirane studijske programe. Ciljevi su ovoga istraživanja utvrditi stupanj općeg zadovoljstva studiranjem, percepciju pojedinih aspekata studiranja te dobiti uvid u očekivanja od studija i visokog učilišta. U svrhu uspješne provedbe istraživanja, molimo Vas da ispunite upitnik koji ste primili elektroničkom poštom. Ako niste dobili anketni upitnik, a željeli biste sudjelovati u istraživanju, molimo Vas da se javite Središnjem prijavnom uredu AZVO-a na adresu elektroničke pošte spu@azvo.hr ili na broj telefona 01/6274-844.You are not logged in. (Login)