Picture of Jakubec Bernard
Prijava u računaonice za studente 1. godine preddiplomskog studija
by Jakubec Bernard - Friday, 7 October 2016, 03:09 PM
  Na računala u računaonicama pristupa se korisničkim podacima koji su Vam dostavljeni
putem email-a, dana 13.09.2016. Pristup webmailu moguć je na poveznici https://domus.srce.hr/squirrelmail/src/login.php svojim AAI korisničkim računom.You are not logged in. (Login)