Picture of Kruhak Mirjana
Dobitnici Nagrade Fakulteta
by Kruhak Mirjana - Thursday, 22 September 2016, 01:22 PM
  Molim sljedeće studente - Dobitnike Nagrade Fakulteta: Monika Kemec, Marta Pokupić, Marko Dumančić, Kristina Matika, Ines Pavičić, Dorijan Radočaj, Lovorka Bošković, Ivan Majić i Tomislav Jogun, da najkasnije do utroka 27. 9. 2016 do 12 sati u blagajnu Fakulteta gđi. Tanji Gulić donesu kopiju kartice tekućeg računa, OIB, mjesto prebivališta (adresa stalnog boravka) kako bi vam se mogla uplatiti nagrada.You are not logged in. (Login)