Picture of e-učenja administrator
Odluka o prijelazu i uvjetima prijelaza studenata s drugih fakulteta na sveučilišni preddiplomski i diplomski studij geodezije i geoinformatike u ak. god. 2016./2017.
by e-učenja administrator - Wednesday, 20 July 2016, 02:58 PM
  Na temelju zaključka donesenog na 37. sastanku Dekanskog kolegija, dekan Fakulteta donosi Odluka o prijelazu i uvjetima prijelaza studenata s drugih fakulteta na sveučilišni preddiplomski i diplomski studij geodezije i geoinformatike u ak. god. 2016./2017.You are not logged in. (Login)