Picture of e-učenja administrator
Zaključak Stručnog povjerenstva za izradu prijedloga Izmjene i dopune Statuta Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
by e-učenja administrator - Tuesday, 5 July 2016, 10:55 AM
  Stručno povjerenstvo za izradu prijedloga Izmjene i dopune Statuta Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koje je imenovano na 7. redovitoj sjednici u 347. ak. god. 2015./2016. Odlukom Fakultetskog vijeća (KLASA: 012-03/16-07/03, Urbroj: 380-65-07-03-16) od 28. travnja 2016., izradilo je i pripremilo Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Od 5. do 13. srpnja 2016. otvara se javna rasprava vezana uz predmetni Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje primjedbe i prijedloge na predmetni Nacrt putem e-maila: anikolic@geof.hr.


Stručno povjerenstvo za izradu prijedloga
Izmjena i dopuna Statuta Geodetskog fakulteta
Sveučilišta u ZagrebuYou are not logged in. (Login)