Picture of Poslončec Petrić Vesna
Ljetna škola Sveučilišta u Pečuhu na temu migracijske krize
by Poslončec Petrić Vesna - Thursday, 16 June 2016, 08:55 PM
 

Sveučilište u Pečuhu organizira Pécs Debate Academy 2016 - CEEPUS Summer School od 28. srpnja do 10. kolovoza na temu "Ongoing Migration Crisis and Central Europe".

Ljetna škola je otvorena za sve studente preddiplomskih i diplomskih studija. Rok za prijavu je 24. lipnja 2016., a potrebni podaci o ljetnoj školi i stipendiji su dostupni u prilogu i na: http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/medunarodne-ljetne-skole/.
You are not logged in. (Login)