2012
Rektorova nagrada
by Ivančić Ksenija - Wednesday, 24 February 2016, 08:24 AM
  na temelju odredbi Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade rektor Sveucilista u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras raspisuje Natjecaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2015./2016.
Prijava radova za Rektorovu nagradu obavlja se popunjavanjem odgovarajucih obrazaca na mreznim stranicama Sveucilista u Zagrebu http://www.unizg.hr/rektorova/ .
Studenti mogu pristupiti ovoj aplikaciji svojim AAI@EduHr elektronickim identitetom. Ako studenti ne znaju korisnicku oznaku ili zaporku, za pomoc se mogu obratiti administratoru maticne ustanove.

Rok za prijavu na Natjecaj je petak 29. travnja 2016. do 16 sati.

Natjecaj i Pravilnik nalaze se u privitku, a takoder ih mozete naci na sljedecoj web stranici Sveucilista u Zagrebu:
http://www.unizg.hr/istrazivanje/istrazivanje-i-inovacije/nagrade-za-posebna-postignuca/rektorova-nagrada/

Napominjem da je Senat Sveucilista u Zagrebu na sjednici odrzanoj 9. veljace 2016. donio Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade (u prilogu) prema kojem se sada za Rektorovu nagradu moze predloziti rad u ovim kategorijama:

(a) Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora),
(b) Nagrada za timski znanstveni i umjetnički rad (tri do deset autora),
(c) Nagrada za individualni ili timski znanstveni i umjetnički rad u području translacijskih istraživanja (jedan do deset autora),
(d) Nagrada za „veliki“ timski znanstveni i umjetnički rad (više od deset autora),
(e) Nagrada za posebne natjecateljske uspjehe pojedinaca ili timova (na prijedlog čelnika sastavnice ili Rektora),
(f) Nagrada za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici (na prijedlog čelnika sastavnice ili Rektora).You are not logged in. (Login)