Picture of e-učenja administrator
Produljenje roka - UDMS konferencija, Split 2016.
by e-učenja administrator - Thursday, 19 November 2015, 10:22 AM
  UDMS konferencijaProduljuje se rok za prijavu radova za tridesetu konferenciju Udruge za upravljanje podacima o gradovima (UDMS) „Pametni podaci i pametni gradovi”.

Rok za prijavu cijelog teksta rada je 10. siječnja 2016.

Konferencija će se održati u Splitu na FGAG-u od 7. do 9. rujna 2016. godine.

Detaljnije možete pročitati na poveznici http://www.udms.net/.
You are not logged in. (Login)