Dražen Tutić
Održan Missing Map Mapathon na Geodetskom fakultetu
by Tutić Dražen - Thursday, 19 November 2015, 03:16 PM
  U srijedu, 18. 11. 2015. na Međunarodni dan GIS-a održan je na Geodetskom fakultetu Missing Map Mapathon kao dio aktivnosti u okviru globalne inicijative OpenStreetMap Geography Awareness Week. Na radionici je kartiralo više od 30 sudionika i to na zadacima Humanitarian OpenStreetMap Teama br. 1332 i 1254.

Sudionici su također donirali ukupno 63 EUR Humanitarian OpenStreetMap Teamu.

Zahvaljujemo svima na sudjelovanju, studentima i nastavnicima, a posebna zahvala pripada vanjskim sudionicima.

HrOSM, HrOSGeo, IT-sekcija Studentskog zbora Geodetskog fakulteta i OSGL Geodetskog fakulteta
You are not logged in. (Login)