2012
Fotografje
by Ivančić Ksenija - Monday, 21 September 2015, 10:06 AM
  Molimo studente I. godine Diplomskog studija geodezije i geoinformatike da u studentsku referadu donesu nove fotografije jer je radi ljepila došlo do oštećenja istih te se ne mogu skenirati:
Ivan Bratić
Livia Orešković
Tisa Nalić
Kristijan Bojko
Dinko Tica
Janko Zorko
Dijana Burazer
Josip Šiško
Domagoj Berić
Tomislav Marić
Dina Grubišić
Franco Matulja
Tihana Vidnjević
Andrej Jertec
Josip Bender
Martin Šutalo
Marija Knežević
Petra Grbić
Marija JurićYou are not logged in. (Login)