Picture of e-učenja administrator
Prelazak predmeta preddiplomskog studija Geodezija i geoinformatike sa E-učenja na web stranicu Geodetskog fakulteta
by e-učenja administrator - Thursday, 17 September 2015, 06:42 PM
 

gf logoPoštovani nositelji i suradnici predmeta na preddiplomskom studiju Geodezije i geoinformatike.

Budući da je za tekuću ak. god. 2015./2016. usvojen novi studijski program preddiplomskog studija Geodezije i geoinformatike, mjesto održavanja E-nastave neće više biti na stranicama E-učenja, nego se prelazi na glavnu web stranicu Geodetskog fakulteta.

Stoga Vas molimo da intranete predmeta preddiplomskog studija Geodezije i geoinformatike za tekuću ak. god. 2015./2016. na kojima ste Vi nositelji odnosno suradnici, ažurirate na glavnom webu Geodetskog fakulteta unutar kategorije "Studiji" > "Studij geodezije i geoinformatike - preddiplomski", jer će se intraneti tih istih predmeta na E-učenju sakriti te neće biti vidljivi javnosti.

Kako još nije usvojen novi studijski program diplomskog studija Geodezije i geoinformatike za ak. god. 2015./2016., odžavanje E-nastave diplomskog studija ostaje na E-učenju.
You are not logged in. (Login)