Picture of e-učenja administrator
Odluka o visini naknade obrazovanja i ostalih naknada u ak. god. 2015./2016.
by e-učenja administrator - Friday, 3 July 2015, 09:49 AM
  Fakultetsko vijeće Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na 9. redovitoj sjednici u 346. ak. god. 2014./2015., jednoglasno je donijelo Odluku o visini naknade obrazovanja i ostalih naknada u ak. god. 2015./2016.You are not logged in. (Login)