Picture of e-učenja administrator
Odluka o prijelazu i uvjetima prijelaza studenata s drugih fakulteta na sveučilišni preddiplomski i diplomski studij geodezije i geoinformatike u ak. god. 2015./2016.
by e-učenja administrator - Friday, 3 July 2015, 09:50 AM
 

Na temelju zaključka donesenog na 162. sastanku Dekanskog kolegija, dekan Fakulteta donosi Odluka o prijelazu i uvjetima prijelaza studenata s drugih fakulteta na sveučilišni preddiplomski i diplomski studij geodezije i geoinformatike u ak. god. 2015./2016.
You are not logged in. (Login)