Dražen Tutić
11. savjetovanje o kartografiji i geoinformacijama, Buzet, 8-10. 5. 2015.
by Tutić Dražen - Thursday, 14 May 2015, 10:16 AM
 

Studenti Franka Grubišić, Mauricio Vidulin, Marko Polovina, Valentina Vuković i Dora Zenzerović sudjelovali su sa svojim predavanjima na 11. savjetovanju o kartografiji i geoinformacijama u Buzetu, 8-10. svibnja 2015. što ga je organiziralo Hrvatsko kartografsko društvo.

Hrvatsko kartografsko društvo organiziranjem ovoga savjetovanja u Međunarodnoj godini karata (International Map Year – IMY) želi pridonijeti razvoju geoinformatike, kartografije, geografije i srodnih područja.

Uz pomoć inicijative Ujedinjenih naroda o globalnom upravljanju geoinformacijama (Global Geographic Information Management – UN-GGIM), Međunarodna godina karata slavit će se širom planeta: Međunarodno kartografsko društvo očekuje da će svi njegovi članovi (oko 80 zemalja članica diljem svijeta) sudjelovati kako bi svakom građaninu proširili znanje o kartama – kako ih se proizvodi i upotrebljava u mnoge svrhe.

Saznaj više o savjetovanju ...
You are not logged in. (Login)