Picture of e-učenja administrator
Znanstveni centri izvrsnosti 2015
by e-učenja administrator - Saturday, 25 April 2015, 09:08 PM
  Agency_for_science_and_higher_education_croatiaJavni poziv za dostavu projektnih prijedloga za osnivanje znanstvenih centara izvrsnosti u Republici Hrvatskoj bit će naknadno objavljen u Narodnim novinama.

Prijavu projektnih prijedloga na Javni poziv mogu podnijeti: Znanstvenici koji rade u svim vrstama znanstvenih organizacija u Republici Hrvatskoj – privatnim ili javnim, upisanim u Upisnik znanstvenih organizacija, a koje ispunjavaju minimalne uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice (Narodne novine, broj 83/10). Prijava mora biti potpisana od čelnika znanstvene organizacije, ali u svakoj prijavi mora biti naveden voditelj i odgovorna osoba u institucijama koje sudjeluju u predloženom centru izvrsnosti. Voditelj ZCI-a prijavitelj je prijedloga istraživačkog programa i odgovoran za provođenje i upravljanje radom ZCI-a. Voditelj ZCI-a mora biti stalno zaposlen na instituciji koja predlaže osnivanje ZCI-a.

Rok za dostavu prijava: 31.05.2015.

Nakon objave javnog poziva u Narodnim novinama, obrazac za prijavu biti će dostupan na mrežnim stranicama www.zci.hr, a popunjavati će se u elektroničkom obliku.You are not logged in. (Login)