Picture of Miler Mario
Naši studenti na The International Space Apps Challenge natječaju
by Miler Mario - Friday, 17 April 2015, 11:10 AM
  Dvoje naših studenata, Mauricio Vidulin i Marko Polovina, razvili su poljoprivrednu aplikaciju koja je ušla u najuži izbor za veliku nagradu NASA-inog globalnog Space Apps Challenge natječaja koji se istodobno održavao u 130 svjetskih gradova.

Svaka čast.


Objavljeno u 24 sata.

Prijavljena aplikacija.You are not logged in. (Login)