Picture of e-učenja administrator
Obavijest o otvaranju natječaja za potpore doktorandima i asistentima u umjetničkom području
by e-učenja administrator - Friday, 17 April 2015, 08:46 AM
  unizg_logoSveučilište u Zagrebu raspisuje natječaj za potpore na koje se mogu prijaviti:

1. Doktorandi zaposleni na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu
2. Asistenti u umjetničkom području zaposleni na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu

Potpore se raspodjeljuju iz sredstava dodijeljenih Sveučilištu temeljem Ugovora o namjenskom višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u godinama 2013., 2014. i 2015.

Upute za prijavu, Odluku Senata i prijavni obrazac možete pronaći na linku:
http://www.unizg.hr/istrazivanje/istrazivanje-i-inovacije/financiranje-istrazivanja/otvoreni-natjecaji/

Natječaj je otvoren do 30. travnja 2015. te se prijave šalju na e-mail potpora@unizg.hr.

Za sva eventualna pitanja molimo Vas da se obratite na e-mail upitiVIF@unizg.hr.
You are not logged in. (Login)