2012
Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za ak. god. 2014./2015.
by Ivančić Ksenija - Friday, 20 February 2015, 01:32 PM
 
Prijava radova za Rektorovu nagradu obavlja se popunjavanjem odgovarajucih obrazaca na mreznim stranicama Sveucilista u Zagrebu http://www.unizg.hr/rektorova/ .

Studenti mogu pristupiti ovoj aplikaciji svojim AAI@EduHr elektronickim identitetom.

Rok za prijavu na natjecaj je 30. travnja 2015. do 16 sati.

Natjecaj i Pravilnik nalaze se u privitku, a takoder ih mozete naci na web stranici Sveucilista u Zagrebu:
http://www.unizg.hr/istrazivanje/istrazivanje-i-inovacije/nagrade-za-posebna-postignuca/rektorova-nagrada/

You are not logged in. (Login)