Picture of e-učenja administrator
Obavijest o raspisivanju Internog poziva za izbor novih članova Akademije i emeritusa Akademije
by e-učenja administrator - Monday, 22 December 2014, 06:43 PM
  HATZ_logoAkademija tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ) raspisuje INTERNI POZIV za unaprjeđenje suradnika Akademije u članove Akademije i članova Akademije u emerituse Akademij.

U postupku unaprjeđenja suradnika Akademije u članove Akademije prijedlog za izbor u članstvo dostavlja se u pisanoj verziji s privicima i u elektroničkoj verziji Akademiji, a u elektroničkoj verziji tajniku Odjela u koji kandidat po svojoj djelatnosti pripada. Tajnik Odjela će o tome odmah obavijestiti dopredsjednika Akademije zaduženog za suradnju s Odjelima.

Prijedlog mora sadržavati:

  1. zaključak tijela koje predlaže unaprjeđenje suradnika Akademije u člana Akademije;
  2. životopis člana Akademije;
  3. popis objavljenih radova i drugih djelatnosti suradnika Akademije izrađen prema Uputi koja je sastavni dio Pravilnika;
  4. pregled dosadašnje aktivnosti suradnika Akademije i mišljenje Odjela;
  5. pisanu izjavu suradnika Akademije da prihvaća: unaprjeđenje u člana Akademije, Statut Akademije, Etički kodeks i Pravilnik o izboru u članstvo HATZ-a.
Emeritus Akademije postaje svaki član Akademije u godini u kojoj navršava sedamdeset pet godina života. Član Akademije može nakon što napuni sedamdeset godina života na temelju osobnog zahtjeva postati emeritus Akademije.

U postupku unaprjeđenja članova Akademije u emerituse Akademije odjeli trebaju dostaviti popis članova koji prelaze u emerituse obvezno prema Statutu (članovi s navršenih 75 godina starosti) i članova koji prelaze na vlastiti zahtjev (članovi s navršenih 70-74 godine starosti). Za članove koji prelaze u emerituse na vlastiti zahtjev odjeli trebaju dostaviti njihove pisane suglasnosti.

Rok za dostavu prijedloga odjela za unaprjeđenje suradnika u članove Akademije i članova u emerituse Akademije je najkasnije do (uključivo) 16. veljače 2015.

Interni poziv možete pronaći ovdje.

Detaljne informacije, Statut, Pravilnik i obrasci dostupni su na poveznicama:

http://www.hatz.hr/statut/
http://www.hatz.hr/pravilnik-o-izboru-u-clanstvo/You are not logged in. (Login)