Dražen Tutić
Konačni ispitni rokovi u ak. god. 2014/15.
by Tutić Dražen - Monday, 22 December 2014, 08:30 AM
 

Konačni ispitni rokovi za preddiplomski i diplomski studij upisani su u ISVU. Pregledna tablica sa svim rokovima nalazi se u prilogu.

Studenti prijavljuju i odjavljuju ispite putem Studomata.
You are not logged in. (Login)