Picture of Kruhak Mirjana
Pronađene studentske iskaznice
by Kruhak Mirjana - Monday, 24 November 2014, 09:09 AM
  U referadi se nalaze pronađene x-ice za sljedeće studente:
Maja Kožul, Ivan Kraljević, Anto Rumbočić i Sanjin Šćepanović.
Molim studente da dođu u referadu radi preuziumanja istih



You are not logged in. (Login)