Dražen Tutić
Stručna praksa izvan Fakulteta
by Tutić Dražen - Monday, 20 October 2014, 12:51 PM
  Studenti koji su u ak. god. 2014/15. upisali Stručnu praksu izvan fakulteta trebaju se prijaviti na e-učenje predmeta te se upoznati s obvezama i rokovima na predmetu.

Potvrdu o upisu predmeta sa zamolbom za prihvaćanje studenta na praksu možete preuzeti u Studentskoj referadi.
You are not logged in. (Login)