Picture of e-učenja administrator
Javna rasprava - Izmjena i dopuna Pravilnika o završnom ispitu na preddiplomskom sveučilišnom studiju geodezije i geoinformatike i o diplomskom studiju
by e-učenja administrator - Wednesday, 9 July 2014, 02:33 PM
 

Sukladno zaključku 9. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Geodetskog fakulteta održane 26. svibnja 2014. prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o završnom ispitu na preddiplomskom sveučilišnom studiju geodezije i geoinformatike i o diplomskom studiju stavlja se na javnu raspravu.

Javna rasprava traje 8 dana od dana objave.

Forumu javne rasprave možete pristupiti ovdje.

Tajnica fakulteta,
Sonja Marketić Pašić, dipl. iur.
You are not logged in. (Login)