Picture of Vela Ela
Natječaj za akademsku mobilnost u 2014. (drugi krug) - objava rezultata
by Vela Ela - Friday, 27 June 2014, 12:35 PM
 

Rezultati Natječaja za akademsku mobilnost u 2014. g. (drugi krug) za stavke:

b) mobilnost prema visokoškolskim ustanovama u cijelome svijetu (mobilnosti od 1. srpnja do 31. prosinca 2014.)

c) mobilnost doktorskih studenata (kotizacije za konferencije).

Odbor za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu pregledao je prijave i sastavio privremene rang-liste odobrenih prijava. Rezultati su objavljeni na poveznici: http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih-djelatnika/obavijesti-za-sveucilisne-djelatnike/.

Kandidati imaju mogućnost žalbe Odboru u roku od 5 dana od objave prijedloga rang-lista. Žalbe se šalju na staff@unizg.hr.

Nakon naznačenoga roka, Odbor će razmotriti eventualne žalbe te objaviti konačne rang-liste na sveučilišnim stranicama u roku od 10 dana. Na konačne rang-liste ne postoji mogućnost žalbe.You are not logged in. (Login)