Picture of Vela Ela
Erasmus Staff Training/International Week - ponude (razni rokovi)
by Vela Ela - Tuesday, 6 May 2014, 09:25 AM
 

- Sveučilište u Varšavi organizira International Staff Training Week od 9. do 13. lipnja na temu „International University – Intercultural Communication“. Rok za prijavu je 13. svibnja. Detaljnije informacije nalaze se u privitku.

- Sveučilište u Ferrari (Italija) održava treći International Staff Training Week od 9. do 13. lipnja. Susret će biti usmjeren na dvije teme, međunarodnu komunikaciju te usklađivanje poslovnog i obiteljskog života. Prijave se šalju do 9. svibnja; više informacija na: http://www.unife.it/mobilita-internazionale/studiare-a-ferrara/international-staff-training-week-iii-edition.

- Sveučilište Mykolas Romeris (Vilnius, Litva) održat će 5th Erasmus Staff Exchange Week od 16. do 20. lipnja. Rok za prijavu je 15. svibnja. Detaljnije informacije nalaze se u privitku.

- Pädagogische Hochschule Kärnten – Viktor Frankl Hochschule (Klagenfurt) održava osmi međunarodni susret (8th International Meeting) od 3. do 7. studenog. Rok za prijavu je 29. kolovoza. Više informacija na: http://www.uim.aku.edu.tr/upload/Invitation_IM2014.pdf.You are not logged in. (Login)