Slika e-učenja administrator
Javna rasprava o Nacrtu Pravilnika o ostvarivanju i pravima korištenja vlastitih i drugih izvanproračunskih prihoda
napisao/la e-učenja administrator - Nedjelja, 27 Travanj 2014, 08:50
  Senat Sveučilišta u Zagrebu na svojoj je 13. redovitoj sjednici održanoj 24. travnja 2014. godine donio Odluku o pokretanju javne rasprave o Nacrtu Pravilnika o ostvarivanju i pravima korištenja vlastitih i drugih izvanproračunskih prihoda.
Sveučilišna javna rasprava otvorena od 25. travnja do 23. svibnja 2014. godine.

više: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/senat-pokrenuo-javnu-raspravu-o-pravilniku-o-ostvarivanju-i-pravima-koristenja-vlastitih-i-drugih-i/Niste prijavljeni sustavu. (Prijava)