Picture of e-učenja administrator
Javna rasprava o Nacrtu Pravilnika o ostvarivanju i pravima korištenja vlastitih i drugih izvanproračunskih prihoda
by e-učenja administrator - Sunday, 27 April 2014, 08:50 AM
  Senat Sveučilišta u Zagrebu na svojoj je 13. redovitoj sjednici održanoj 24. travnja 2014. godine donio Odluku o pokretanju javne rasprave o Nacrtu Pravilnika o ostvarivanju i pravima korištenja vlastitih i drugih izvanproračunskih prihoda.
Sveučilišna javna rasprava otvorena od 25. travnja do 23. svibnja 2014. godine.

više: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/senat-pokrenuo-javnu-raspravu-o-pravilniku-o-ostvarivanju-i-pravima-koristenja-vlastitih-i-drugih-i/You are not logged in. (Login)