Picture of e-učenja administrator
Istražživanje "Ispitivanje kvalitete žživota studenata u RH"
by e-učenja administrator - Wednesday, 23 April 2014, 06:02 PM
 

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet provodi istražživanje "Ispitivanje kvalitete žživota studenata u RH" pod vodstvom prof. dr. sc. Irma Kovco Vukadin. Istražživanjem ce se dobiti vrijedni podaci iz područja zadovoljstva studenata studijem i studiranjem, zdravstvenog statusa studenata, načina provođenja slobodnog vremena te rizičnih ponaššanja.
 
Istražživanje se provodi uz sudjelovanje studentske populacije u cijeloj Hrvatskoj te će njegovi rezultati svakako pridonijeti daljnjem razvoju područja podršške studentima.

Anketa: http://limesurvey.srce.hr/32297/lang-hr

You are not logged in. (Login)