Picture of e-učenja administrator
Sveučilišni partnerski projekt MODOC
by e-učenja administrator - Wednesday, 23 April 2014, 11:12 AM
 

Sveučilište u Zagrebu u suradnji sa sveučilištima u Rijeci, Zadru, Splitu, Dubrovniku, Puli i Osijeku provodi projekt „Modernizacija doktorske izobrazbe kroz implementaciju Hrvatskog kvalifikacijskog okvira“. U sklopu tog sveobuhvatnog partnerskog projekta objavljen je i prvi broj elektroničkog glasnika MODOC, usmjerenog akademskoj zajednici, doktorandima te potencijalnim poslodavcima izvan sveučilišnog sustava.

Ciljevi i aktivnosti projekta predstavljeni u prvom broju glasnika, nalaze se u prilogu.
You are not logged in. (Login)