Dražen Tutić
Raspored nastave za ljetni semestar ak .god. 2013/14.
by Tutić Dražen - Wednesday, 12 March 2014, 09:21 AM
  Objavljen je konačni raspored nastave za preddiplomski i diplomski studij u zimskom semestru ak. god. 2013/14. Studenti svoj osobni raspored mogu naći na Studomatu.

Cjeloviti raspored po dvoranama objavljen je na webu Fakulteta, izbornik Studiji, Raspored nastave u ljetnom sem. ak. god. 2013/14.

Na Intranetu Fakulteta, u temi Nastava - ak. god. 2013/14., objavljeni su rasporedi po dvoranama, nastavnicima, predmetima i nastavnim grupama. Nastavnici mogu osobni raspored preuzeti i u formatu iCalendar, a studenti mogu u svoj e-planer učitati rasporede u formatu iCalendar onih nastavnih grupa u koje su raspoređeni.You are not logged in. (Login)