Picture of Radović Nikol
Raspored nastave u ljetnom semestru akadem. god. 2013./ 2014.
by Radović Nikol - Thursday, 27 February 2014, 03:39 PM
  Objavljen je raspored nastave za preddiplomski i diplomski studij u ljetnom semestru ak. god. 2013/14. Studenti svoj osobni raspored mogu naći na Studomatu.

Na Intranetu Fakulteta, u temi Nastava - ak. god. 2013/14., objavljeni su rasporedi po dvoranama, nastavnicima, predmetima i nastavnim grupama. Sve izmjene rasporeda vezane uz promjene nastavnih grupa ili termina u rasporedu izvođači nastave obvezno moraju javiti mr. sc. Nikol Radović.Studenti koji žele promijeniti nastavnu grupu u načelu trebaju naći zamjenu, obaviti dogovor s asistentima, a asistenti trebaju promjene dostaviti mr. sc. Nikol Radović.

U ljetnom semestru ak. god. 2013/14. provest će se studentska anketa o radu nastavnika putem ISVU-a, a kako bi to bilo moguće svi podaci vezani uz studente i nastavnike moraju biti ažurirani u ISVU-u.You are not logged in. (Login)