Kartografija i GIS
(47DB10)


akad. god. 2018/19.

Nositelj: prof.dr.sc. Nada Vučetić
Izvođač: dr.sc. Martina Triplat Horvat (Predavanja, Projektantske vježbe)

Opis predmeta:
Desktop GIS, distribuirani GIS, internet GIS, web-GIS. Uloga kartografije u GIS-u. Značajke kartografskih prikaza. Vrste kartografskih prikaza primjenjivih u GIS-u. Transformacije i kartografske projekcije u GIS-u. Mogućnosti GIS-a za izvođenje različitih analiza s podacima na kartografskim prikazima. Oblikovanje i izrada kartografskih prikaza u GIS-u. Kartografski zahtjevi softvera za GIS.

Ishodi učenja predmeta:
1. Razlikovati desktop GIS, distribuirani GIS, internet GIS, web-GIS.
2. Diskutirati o odnosu kartografije i GIS-a.
3. Implementirati GIS za određeno područje primjene ljudske djelatnosti.
4. Primijeniti odgovarajuće transformacije i kartografske projekcije.
5. Usporediti različite prikaze u GIS-u s obzirom na kartografske zahtjeve.

Literatura:
obavezna:
Kraak, M.-J., Ormeling, F.: Cartography, Visualization of Spatial Data, Third Edition, The Guilford Press, 2010.
Peterson, G. N.: GIS Cartography: A Guide to Effective Map Design, CRC Press, 2009.
Fu, P., Sun, J.: Web GIS: Principles and Applications, Esri Press, 2010.

neobavezna:
Jones, Ch.: Geographical Information Systems and Computer Cartography, Routledge, 2013.
Peng, Z. R., Tsou, M. H.: Internet GIS: Distributed Geographic Information Services for the Internet and Wireless Networks,. John Wiley and Sons, Inc., 2003.

Niste prijavljeni sustavu. (Prijava)