Kartografija i nove tehnologije - projekt
(59P14)

 Ovaj kolegij zahtjeva lozinku (enrolment key)

Opis predmeta
U okviru projekta studenti će imati zadatak provesti pripremu, prikupljanje i obradu podataka te interpretirati dobivene rezultate. Teme projekta su praktično orijenitirane i povezani s primjenom najnovijih tehnologija u kartografiji (digitalna kartografija, internet, multimedija).

Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
Niste prijavljeni sustavu. (Prijava)