Globalna geodezija - projekt
(59P11)

Opis predmeta
Stječu se znanja i vještine modeliranja satelitskih sustava i njihovih korištenja te korištenje podataka iz raspoloživih modela geosustava. Praktično dizajniranje geo-satelitskih misija i sustava. Primjena satelitskih tehnika mjerenja u modeliranju geosustava. Satelitske mjerne tehnike geosustava: satelit-satelit praćenje (Satellite-to-satellite Tracking, SST), niski-visoki SST, visoki-niski SST, satelitska gradiometrija polja ubrzanja sile teže, satelitska altimetrija i dr. Satelitske misije: CHAMP, GRACE, GOCE, TOPEX/POSEIDON, Jason-1, CRYOSAT, ERS-2, ENVISAT, TerraSAR-X, ICESAT, LAGEOS-1 & 2, SRTM i dr. Redukcije mjernih veličina s obzirom na modele geosustava. Korištenje usluga i podataka međunarodnih geodetskih servisa. Modeliranje i interpretacija modela geosustava.

Niste prijavljeni sustavu. (Prijava)