Praktična kartografija - projekt
(59P10)

 Ovaj kolegij zahtjeva lozinku (enrolment key)

Opis predmeta
Projektiranje različitih kartografskih prikaza. Pripremni dio izrade kartografskog projekta. Izrada ponude u procesu izrade kartografskog projekta. Tijek izrade kartografskog projekta – ostvarenje projekta. Slijed izrade pojedinih kartografskih originala. Projektiranje, izrada, održavanje i obnova različitih kartografskih prikaza koje izrađuje ili je izradio Zavod za kartografiju Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Istraživanja kartografike i kartografske vizualizacije. Istraživanje i primjena različitih kartografskih softvera.

Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
Niste prijavljeni sustavu. (Prijava)