Određivanje pomaka objekata hidrocentrale - projekt
(59P08)

 Ovaj kolegij zahtjeva lozinku (enrolment key)

Opis predmeta

Izrada elaborata određivanja pomaka objekata hidrocentrala i deformacijska analiza.

Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
Niste prijavljeni sustavu. (Prijava)