Izmjera zemljišta - projekt
(59P07)

Opis predmeta
Izmjera detalja kao podloga za projektiranje. Obrada podataka mjerenja i prikaz prostornog modela. Obrada i izjednačenje geodetskih mreža za potrebe proboja tunela. Iskolčenje i snimanje poprečnih i uzdužnih profila tunela, izračun kubatura iskopa te prekoprofila i podprofila. Položajna i visinska podzemna geodetska osnova za praćenje proboja tunela i njene specifičnosti.

Niste prijavljeni sustavu. (Prijava)