Geomagnetske mreže - projekt
(GM)

 Ovaj kolegij zahtjeva lozinku (enrolment key)

NAZIV KOLEGIJA: GEOMAGNETSKE MREŽE – PROJEKT

Ime nositelja kolegija: prof. dr. sc. Mario Brkić
Suradnik u nastavi: dr. sc. Marko Pavasović

.(Usmjerenje):
.Godina/semestar: 5 /IX
.Status kolegija (obavezni/): izborni
.Uvjet upisa kolegija: Geomagnetska izmjera
.Broj tjedana po semestru/broj sati tjedno:15 /0+4
.(Ukupno dana terenske nastave): 7
.ECTS bodovi (koeficijent opterećenja studenta): 6

Opis/sadržaj kolegija
Održavanje geomagnetskih mreža i geomagnetska izmjera: (1) terenska evaluacija kriterija
geomagnetskih točaka – izvora geoloških i civilizacijskih šumova, izmjera gradijenata
totalnog intenziteta, te ostalih; (2) terenska izmjera deklinacije, inklinacije i totalnog
intenziteta s obradom; (3) izrada Tehničkog izvješća projekta.

Razvijene kompetencije (znanja i vještine)
Samostalnost pri ispitivanju statusa geomagnetske točke; stručnost u izmjeri geomagnetske
deklinacije, inklinacije, totalnog inteziteta, te gradijenata totalnog inteziteta; te pripadno
izvješćivanje i organizacijske sposobnosti.

Način izvođenja nastave i usvajanja znanja
Predavanja Vježbe Seminar Praktikum
Samostalno istraživanje Terenski rad Mentorski rad Konzultacije Radionice Diskusija Internet

Obveze studenata
Usmeni ispit Pismeni ispit Seminarski rad (student je dužan sastaviti tehničko izvješće)
Esej Aktivno sudjelovanje u nastavi

Praćenje nastave i praćenje i ocjenjivanje studenata
Pismeni ispit Usmeni ispit Esej Praktični rad Projekt Kontinuirana provjera znanja ili
ocijenjivanje aktivnosti Istraživanje Seminarski rad

Literatura
a) obvezna
M. Brkić, skripta GEOMAGNETSKA IZMJERA 2017;
Newitt, L. R., Barton, C. E., i J. Bitterly (1996): Guide For Magnetic Repeat Station Surveys, IAGA, Boulder, USA.

Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
Niste prijavljeni sustavu. (Prijava)