Geomagnetske mreže - projekt
(GM)

 Ovaj kolegij zahtjeva lozinku (enrolment key)

NAZIV KOLEGIJA: GEOMAGNETSKE MREŽE – PROJEKT Ime nositelja kolegija: prof. dr. sc. Mario Brkić .(Usmjerenje): .Godina/semestar: 5 /IX .Status kolegija (obavezni/): izborni .Uvjet upisa kolegija: Geomagnetska izmjera .Broj tjedana po semestru/broj sati tjedno:15 /0+4 .(Ukupno dana terenske nastave): 7 .ECTS bodovi (koeficijent opterećenja studenta): 6 Opis/sadržaj kolegija Održavanje geomagnetskih mreža i geomagnetska izmjera: (1) terenska evaluacija kriterija geomagnetskih točaka – izvora geoloških i civilizacijskih šumova, izmjera gradijenata totalnog intenziteta, te ostalih; (2) terenska izmjera deklinacije, inklinacije i totalnog intenziteta s obradom; (3) izrada Tehničkog izvješća projekta. Razvijene kompetencije (znanja i vještine) Samostalnost pri ispitivanju statusa geomagnetske točke; stručnost u izmjeri geomagnetske deklinacije, inklinacije, totalnog inteziteta, te gradijenata totalnog inteziteta; te pripadno izvješćivanje i organizacijske sposobnosti. Način izvođenja nastave i usvajanja znanja Predavanja Vježbe Seminar Praktikum Samostalno istraživanje Terenski rad Mentorski rad Konzultacije Radionice Diskusija Internet Obveze studenata Usmeni ispit Pismeni ispit Seminarski rad (student je dužan sastaviti tehničko izvješće) Esej Aktivno sudjelovanje u nastavi Praćenje nastave i praćenje i ocjenjivanje studenata Pismeni ispit Usmeni ispit Esej Praktični rad Projekt Kontinuirana provjera znanja ili ocijenjivanje aktivnosti Istraživanje Seminarski rad Literatura a) obvezna M. Brkić, skripta GEOMAGNETSKA IZMJERA 2017; Newitt, L. R., Barton, C. E., i J. Bitterly (1996): Guide For Magnetic Repeat Station Surveys, IAGA, Boulder, USA.

Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
Niste prijavljeni sustavu. (Prijava)