Određivanje oblika Zemlje - projekt
(59P04)

 Ovaj kolegij zahtjeva lozinku (enrolment key)

Opis predmeta
Projekt praktičnog određivanja oblika Zemlje u lokalnom području koristeći sve raspoložive položajne i fizikalne parametre, globalne geopotencijalne modele, digitalne modele terena, ev. digitalne modele gustoće, itd. Za potrebe klasičnog koncepta ili koncepta integrirane geodezije (ako je to moguće s obzirom na hardverske mogućnosti), potrebno je razviti vlastiti kompjutorski program za računanje potrebnih geometrijskih ili/i fizikalnih parametara u području istraživanja.

Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
Niste prijavljeni sustavu. (Prijava)