Ispitivanja i umjeravanja geodetskih instrumenata u pribora prema ISO normama - projekt
(59P03)

 Ovaj kolegij zahtjeva lozinku (enrolment key)

Opis predmeta
Ispitivanje, rektifikacija i komparacija instrumenata i pribora za precizna geodetska mjerenja linearnih i kutnih veličina prema međunarodnim ISO normama. Ispitivanje i komparacija teodolita i elektroničkog daljinomjera prema ISO normama, terenskim i laboratorijskim postupcima. Ispitivanje i umjeravanje invarskih nivelmanskih letava te čeličnih mjernih vrpci na komparatoru Geodetskog fakulteta. Ispitivanje frekvencije daljinomjera u Laboratoriju i na bazi Geodetskog fakulteta. Obrada i analiza izmjerenih podataka dobivenih umjeravanjem. Sastavljanje izvješća o ispitivanju i umjeravanju.

Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
Niste prijavljeni sustavu. (Prijava)