Popis kolegija

Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
 Intranet (do 30.09.2012.)Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak

Studij geodezije i geoinformatike - preddiplomski 

1. semestar 
 Analitička geometrija i linearna algebra Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Matematička analizaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 FizikaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Geodetski instrumentiOvaj kolegij dopušta pristup gostima (anonimnim korisnicima)Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Inženjerska grafika u geodeziji i geoinformaticiSažetak
 Tjelesna i zdravstvena kulturaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak

izborni predmeti 
 Osnove informatikeOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Poslovna komunikacijaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak

2. semestar 
 Računalna geometrijaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Izmjera zemljištaSažetak
 Terenska mjerenjaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Osnove statistikeOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Vektorska analizaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Tjelesna i zdravstvena kulturaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak

izborni predmeti 
 Osnove engleskog jezika strukeOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Osnove njemačkog jezika strukeOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Sferna trigonometrijaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak

3. semestar 
 Osnove zemljišno-knjižnog pravaSažetak
 Baze podatakaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Analiza i obrada geodetskih mjerenjaSažetak
 Diferencijalna geometrijaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Geodetski planoviSažetak
 Informacijsko društvoOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Tjelesna i zdravstvena kulturaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak

izborni predmeti 
 Vizualizacija prostoraOvaj kolegij dopušta pristup gostima (anonimnim korisnicima)Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
 Engleski jezik u funkciji strukeOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
 Njemački jezik u funkciji strukeOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 TopografijaSažetak

4. semestar 
 KartografijaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Geodetski referentni okviriOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 FotogrametrijaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Modeliranje geoinformacijaOvaj kolegij dopušta pristup gostima (anonimnim korisnicima)Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Tjelesna i zdravstvena kulturaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak

izborni predmeti 
 Kvaliteta geoinformacijaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Rukovanje geoinformacijamaSažetak

5. semestar 
 Inženjerska geodetska osnovaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Satelitsko pozicioniranjeOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Daljinska istraživanjaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Stručni projektOvaj kolegij dopušta pristup gostima (anonimnim korisnicima)Sažetak

izborni predmeti 
 Diskretna matematikaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Praktični rad s geodetskim instrumentimaOvaj kolegij dopušta pristup gostima (anonimnim korisnicima)Sažetak
 Topografska kartografijaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak

6. semestar 
 Prostorna orijentacija i percepcija okoliša Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
 Državna izmjeraOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Hidrografska izmjeraOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak

izborni predmeti 
 Geoinformacijska infrastrukturaSažetak
 Geodetska astronomijaOvaj kolegij dopušta pristup gostima (anonimnim korisnicima)Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Menadžment u geodeziji i geoinformaticiOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Web-kartografijaOvaj kolegij dopušta pristup gostima (anonimnim korisnicima)Sažetak

Studij geodezije i geoinformatike - diplomski 

usmjerenje Geodezija: 

1. semestar 
 Katastarska izmjeraOvaj kolegij dopušta pristup gostima (anonimnim korisnicima)Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Posebni algoritmi obrade geodetskih mjerenjaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Inženjerska geodezija u graditeljstvuOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak

izborni predmeti 
 Digitalni planoviSažetak
 Engleski za akademske potrebeOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Geodetski radovi u hidrotehniciSažetak
 Geodezija u zaštiti okolišaSažetak
 GeokinematikaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Globalna geodezijaSažetak
 Hidrotehničke melioracijeOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Kartografija i GISSažetak
 Kompleksna analizaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Organizacijska teorijaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Osnove građevinarstvaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Pomaci i deformacijeOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Prezentacijske tehnikeOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Sustav znanstvenih informacijaSažetak
 Svemirska geodezijaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak

2. semestar 
 NavigacijaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Fizikalna geodezijaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Geodetske mreže posebnih namjenaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak

izborni predmeti 
 Geodetska baštinaSažetak
 Geodetsko poduzetništvoOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Geodezija u geoznanostimaOvaj kolegij dopušta pristup gostima (anonimnim korisnicima)Sažetak
 Geomagnetska izmjeraOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 GeomatematikaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Industrijska izmjeraOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Numerička analizaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Numerička linearna algebraOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Njemački za akademske potrebeOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Optimiranje geodetskih mrežaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Organizacija geodetskih radovaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Precizna geodetska mjerenjaSažetak
 Primjena laserskih uređajaOvaj kolegij dopušta pristup gostima (anonimnim korisnicima)Sažetak

3. semestar 
 Pomorska geodezijaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Geofizička geodezijaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 KomasacijeSažetak

izborni projekti 
 Alati i tehnike marketinga - projektOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Četverodimenzionalna geodezija - projektOvaj kolegij dopušta pristup gostima (anonimnim korisnicima)Sažetak
 Daljinska istraživanja - projektOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Digitalni planovi - projektOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Generalizacija geoinformacija - projektOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Geodetska astronomija - projektOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Geodetske mreže posebnih namjena - projektOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Geodinamika jadranske mikroploče - projektOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Geomagnetske mreže - projektOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Globalna geodezija - projektSažetak
 Inženjerska geodezija u graditeljstvu - projektOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Ispitivanja i umjeravanja geodetskih instrumenata u pribora prema ISO normama - projektOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Izmjera zemljišta - projektSažetak
 Kartografija i nove tehnologije - projektOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Određivanje oblika Zemlje - projektOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Određivanje pomaka objekata hidrocentrale - projektOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Optimiranje geodetskih mreža - projektOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Praktična kartografija - projektOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Programming in GIS - projectOvaj kolegij dopušta pristup gostima (anonimnim korisnicima)Sažetak
 Razvoj prostora - projektSažetak
 Satelitsko pozicioniranje - projektOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Utjecaj atmosferskih uvjeta mjerenja na optičku funkciju dalekozora teodolita - projektOvaj kolegij dopušta pristup gostima (anonimnim korisnicima)Sažetak

4. semestar 

usmjerenje Geoinformatika: 

1. semestar 
 Digitalna kartografijaSažetak

izborni predmeti 
 Kartografska generalizacijaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Mobilna izmjera i GISSažetak
 Primjena daljinskih istraživanjaSažetak
 Procjena nekretninaSažetak
 Topografski informacijski sustaviSažetak

2. semestar 
 Napredna daljinska istraživanjaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Geoinformacijski sustaviSažetak
 Analiza prostornih podatakaSažetak

izborni predmeti 
 Blizupredmetna fotogrametrijaSažetak
 GIS u primjeniSažetak
 Multimedia Cartography (Multimedijska kartografija)Ovaj kolegij dopušta pristup gostima (anonimnim korisnicima)Sažetak
 Software Engineering in GeomaticsSažetak
 Tematska kartografijaOvaj kolegij dopušta pristup gostima (anonimnim korisnicima)Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Upravljanje rizikomOvaj kolegij dopušta pristup gostima (anonimnim korisnicima)Sažetak

3. semestar 
 Integrirani sustavi u geomaticiOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Izmjera snimkiSažetak
 GeovizualizacijaOvaj kolegij dopušta pristup gostima (anonimnim korisnicima)Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak

izborni projekti 
 Odabrana poglavlja fotogrametrije i GIS-a - projektSažetak

4. semestar 

Poslijediplomski doktorski studij 

1. semestar 
 Matematičko-statističke metode u geodezijiOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Metode znanstvenog radaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak

2. semestar 
 Formalne metode u geoinformaticiSažetak

3. semestar 

4. semestar 

5. semestar 

6. semestar 

izborni projekti 

Akademska godina: 2006./2007. 
 Automatizirane geodetske metode mjerenjaSažetak
 CERGOP2-Environment, a Multipurpose and Interdisciplinary Sensor Array for Environmental Research in Central EuropeSažetak
 Dinamički geoinformacijski prikaz šumskih ekosustava Republike HrvatskeSažetak
 Geodetsko-geodinamički GPS-projekti u Republici HrvatskojSažetak
 Geomatica croaticaSažetak
 Kartografija i nove tehnologijeSažetak
 Kompatibilnost visina u Republici HrvatskojSažetak
 Optimizacija specifičnih geodetskih osnova i deformacijska analizaSažetak

Akademska godina: 2007./2008. 
  Visinska kinematika i dinamika kontinentalne HrvatskeSažetak
 Kartografija Jadrana Sažetak
 Najstariji hrvatski udžbenik geodezijeSažetak
 Geodetsko upravljanje i praćenje velikih građevinskih objekata Sažetak
 Geopotencijal i geodinamika Jadrana (Geo++Adria) Sažetak
 Geoinformatika i geomatičko inženjerstvo u zaštiti okoliša Sažetak
 Objektno-orijentirana slikovna analiza kao most između daljinskih istraživanja i geoinformatikeSažetak
 Suvremene geodetske ultrazvučne metode u održivom razvoju krških područja Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Razvoj znanstvenog mjeriteljskog laboratorija za geodetske instrumente Sažetak
 Sustav za multisenzorsko zrakoplovno izviđanje i nadzor u izvanrednim situacijama i zaštiti okolišaSažetak

Poslijediplomski specijalistički studij 
 Rukovanje geoinformacijama
 Konceptualno modeliranje prostornih podataka
 GIS i kartografija
 Fotogrametrija i GIS
 Geoinformacijski sustaviNiste prijavljeni sustavu. (Prijava)