Podkategorije
izborni projekti

  • Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)

    Geofizička geodezija

    Studij geodezije predstavlja studij oblika i polja ubrzanja sile teže Zemlje. Metode koje se pri tim istraživanjima koriste uključuju kako terestričke geodetske postupke poput triangulacije, nivelmana i gravimetrijskog premjera, tako i metode koje se temelje na modernim tehnologijama, razvijenim za potrebe istraživanja svemira, kao što je mjerenje udaljenosti do umjetnih Zemljinih satelita i Mjeseca ili najnovije "Gravity misije", poput CHAMP, GRACE i GOCE. Ta su opažanja otkrila da se oblik i polje ubrzanja sile teže našeg planeta mijenjaju u relativno kratkom vremenskom intervalu od nekoliko sati do više desetljeća. Geofizički i geološki dokazni materijal koji upućuje na Zemlju podvrgnutu značajnim deformacijama u kratkom vremenskom intervalu od svega sata i manje, kako to otkriva seizmologija, kao i u vrlo dugom vremenskom periodu od 10 6 godina i duže, formiraju zajedno s geodetskim opažanjima koja vremenski premošćuju ta dva ekstrema, integralni dio studija Zemljina dinamičkog ponašanja. Pojam geofizička geodezija koristi se stoga ovdje za opisivanje onih geodetskih metoda, koje zajedno s geološkim i geofizičkim informacijama doprinose boljem studiranju polaganih deformacija Zemlje. Geofizička geodezija uključuje istraživanje gibanja kore, prostornih i vremenskih varijacija polja ubrzanja sile teže, kao i rotaciju i deformacije našega planeta zbog plimnih valova.Niste prijavljeni sustavu. (Prijava)