E-učenje - Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
You are not logged in. (Login)
 
Skip Main MenuSkip CoursesSkip Online tečajevi

Online tečajevi

MOOCs: Coursera, OpenupEd, edX
i mnogi drugi

Tečajevi Srca i CARNet Edupointa (prijava AAI@EduHr korisničkim imenom i lozinkom)
Skip

Oglasna ploča

2012
Pozivnice za Dan Fakulteta
by Ivančić Ksenija - Monday, 26 September 2016, 01:50 PM
  Molimo studente da u studentskoj referadi preuzmu pozivnice prigodom proslave Dana Fakultet:

Anja Škara, Ivan Majić,Nataša Jovanović, Tomislav Jogun, Majda Ivić, Marina Giljanović, Tihana Vidnjević, Marko Dumančić, Monika Kemec,Marta Pokupić, Jelena Gabela, Kristina Matika, Ines Pavičić, Dorijan Radočaj, Lovorka Bošković, Smiljan Buhin, Tomislav Horvat, Matea Zlatunić, Luka Stipić, Marta Skorin, Mihael Markešić, Lorena Džido, Viktor Mihoković, Luka Trgovac, Franka Grubišić, Dino Kasumović
2012
Upis u I. godinu Diplomskog studija geodezije i geoinformatike ak. god. 2016./2017.
by Ivančić Ksenija - Monday, 26 September 2016, 12:55 PM
  Upis u I. godinu Diplomskog studija - drugi dan upisa, provodit će se 27. rujna 2016. od 10.00 do 13.00 sati u studentskoj referadi

Mole se studenti od red. br. 41 do 55 rang liste da obavezno na upis dođu u 10.00 sati radi mogućnosti izbora usmjerenja.

U slučaju nedolaska u naznačeno vrijeme gubi se pravo izbora.
2012
Diplomski ispit za studente Diplomskog studija geodezije i geoinformatike
by Ivančić Ksenija - Monday, 26 September 2016, 12:31 PM
  Diplomski ispit za studente Diplomskog studija geodezije i geoinformatike održat će se 29. i 30. rujna 2016. godine s početkom u 9.00 sati

Vidi prilog
Picture of Radović Nikol
Raspored nastave_diplomski studij_prvi tjedan (3. - 7.10.2016.)
by Radović Nikol - Monday, 26 September 2016, 12:10 PM
 

Dana 3.10.2016. počinje nastava na diplomskom studiju u zimskom semestru akadem. god. 2016./2017. prema Rasporedu u privitku.

Picture of Radović Nikol
Raspored nastave_preddiplomski studij_prvi tjedan (3. - 7.10.2016.)
by Radović Nikol - Monday, 26 September 2016, 12:08 PM
 

Dana 3.10.2016. počinje nastava na preddiplomskom studijuu zimskom semestru akadem. god. 2016./2017. prema Rasporedu u privitku.

Picture of e-učenja administrator
Dodjela prigodnih nagrada povodom obilježavanja Dana Geodetskog fakulteta
by e-učenja administrator - Friday, 23 September 2016, 02:56 PM
  Povodom obilježavanja Dana Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dodijelit će se:
Mladen Zrinjski
Konačna rang lista za upis na sveučilišni diplomski studij geodezije i geoinformatike u ak. god. 2016/2017.
by Zrinjski Mladen - Thursday, 22 September 2016, 02:27 PM
  U prilogu je objavljena konačna rang lista za upis na sveučilišni diplomski studij geodezije i geoinformatike u ak. god. 2016/2017.
Picture of Kruhak Mirjana
Dobitnici Nagrade Fakulteta
by Kruhak Mirjana - Thursday, 22 September 2016, 01:22 PM
  Molim sljedeće studente - Dobitnike Nagrade Fakulteta: Monika Kemec, Marta Pokupić, Marko Dumančić, Kristina Matika, Ines Pavičić, Dorijan Radočaj, Lovorka Bošković, Ivan Majić i Tomislav Jogun, da najkasnije do utroka 27. 9. 2016 do 12 sati u blagajnu Fakulteta gđi. Tanji Gulić donesu kopiju kartice tekućeg računa, OIB, mjesto prebivališta (adresa stalnog boravka) kako bi vam se mogla uplatiti nagrada.
Mladen Zrinjski
Upis prijelaznika na preddiplomski i diplomski sveučilišni studij geodezije i geoinformatike u ak. god. 2016/2017.
by Zrinjski Mladen - Wednesday, 21 September 2016, 09:14 AM
  Upis prijelaznika na preddiplomski i diplomski sveučilišni studij geodezije i geoinformatike u ak. god. 2016/2017. obavit će se 28. rujna 2016.
Mladen Zrinjski
Konačna rang lista prijelaznika za upis na preddiplomski i diplomski sveučilišni studij geodezije i geoinformatike u ak. god. 2016/2017.
by Zrinjski Mladen - Tuesday, 20 September 2016, 08:30 PM
  U prilogu je objavljena konačna rang lista prijelaznika na preddiplomski i diplomski sveučilišni studij geodezije i geoinformatike u ak. god. 2016/2017.

Skip Calendar

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 Today Tuesday, 27 September 27 28 29 30   
Skip Vijesti MZOŠ i Sveučilišta u Zagrebu

Vijesti MZOŠ i Sveučilišta u Zagrebu

Web portal Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
Sveučilište u ZagrebuYou are not logged in. (Login)